متیونین

متیونین

متیونین اسید آمینه ضروری برای طیور است. اسید های آمینه اجزای ساختمانی پروتئین در تمامی گیاهان و حیوانات می باشند. اگر چه متیونین مورد نیاز طیور می تواند از منابع پروتئینی جیره تامین شود ولی به دلایل اقتصادی ترجیح داده می شود تا از انواع سنتزی متیونین در جیره استفاده شود. متیونین مورد استفاده در تغذیه طیور عمدتا همان دی ال متیونین (DL-M) می باشد که به فراوانی در تغذیه طیور مورد استفاده قرار می گیرد. سطح مناسب میتونین در جیره باعث دستیابی به بهینه رشد و سلامتی در طیور می شود.

مهمترین فرایند هایی نیازمند متیونین در بدن عبارتند از

-         متیونین به عنوان مهمترین اسید امینه ضروری نقش مهمی در ساختمان عضلات دارد

-         به عنوان اسید آمینه گوگردی و بنیان دهنده متیل در بسیاری از مراحل سوخت و ساز بدن طیور نقش ایفا می کند

-         نقش در ساخت کراتین موجود در پر و پوست

-         از آن جایی که متیونین یک اسید آمینه چربی دوست بوده احتمالا می تواند در کاهش چربی احشایی بدن طیور نقش داشته باشد

-         بدلیل حضور در ساختمان پروتئین ها در ایمنی، رشد و سلامت طیور نقش ایفا می کند

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ،

برج آسمان ، طبقه 11 ، واحد 1105  

           

       91009040 021

 91009050 021