ویتامین B6

ویتامین B6(پیریدوکسین)

ویتامین B6 جزء ویتامین های محلول در آب و ضروری برای طیور می باشد. پیریدوکسین در تمامی سلول ها یافت می شود و اشکال آنزیمی ان برای واکنش هاس شیمیایی در تمامی سلول های بدن به کار گرفته می وشد. وجود پیریدوکسین برای متابولیسم پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها و اسید آمینه های گوگرد دار و تریپتوفان و برخی از مواد معدنی ضروری است. بخشی از ساخت میکروبی پیریدوکسین در قسمت تحتانی دستگاه گوارش انجام می گیرد که ویتامین تولید شده به همراه توده مدفوع به خارج دفع می شود و جذب زیادی ندارد.

مهمترین فرایند هایی نیازمند ویتامین B6در بدن عبارتند از

-         تسهیل انتقال برخی از اسید های آمینه از طریق غشا های سلول

-         نقش در متابولیسم اسید های آمینه و اسید چرب

-         نقش در تبدیل اسید آمینه تریپتوفان به نیاسین

-         نقش در تشکیل گلوبولین ها  در هنگام استرس

 

     آدرس ما:    

شماره تماس:

   تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ،

برج آسمان ، طبقه 11 ، واحد 1105  

           

       91009040 021

 91009050 021